Activiteiten

Zonta De Baronie Breda komt op voor gelijke rechten van vrouwen, biedt hulp aan kansarme vrouwen en stimuleert actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke en beroepsleven. Die doelen realiseren we door advocacy,
service projecten en fundraising. Lees hieronder wat we op deze gebieden doen.

Advocacy

Advocacy: het uitdragen van opvattingen over zaken die vrouwen betreffen en die beter kunnen. We zetten ons actief in voor de wereldwijde Orange the World-campagne van de Verenigde Naties: de campagne tegen geweld tegen vrouwen. In Breda werken we daartoe ook samen met andere service clubs, de gemeente Breda en Breda University of Applied Sciences (BUas).

Service Projecten

Service: het verlenen van diensten aan personen of organisaties die het welzijn van vrouwen bevorderen.

1. Al ruim 10 jaar organiseren de leden van Zonta Breda een gezellige middag voor vrouwen die vanwege huiselijk geweld tijdelijk een onderkomen vinden bij Safegroup in Breda. Eerst wordt een high tea aangeboden voor de vrouwen en hun kinderen met hartige en zoete hapjes en dranken. Daarna mogen de vrouwen gratis hun keuze maken uit ingezamelde kleding, beddengoed en handdoeken.
2. Vrouwen die een tijdelijk onderkomen hebben gevonden bij Safegroup in Breda hebben vaak een niet-
Nederlandse achtergrond en spreken de taal niet of nauwelijks. Om hen een betere kans te geven om weer grip op hun leven te krijgen, sponsort Zonta Breda hen bij het volgen van taallessen (Welkomsttaal) en neemt Zonta Breda de kosten van het leermateriaal voor haar rekening. 

Fundraising

Fundraising: het inzamelen van geld voor projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen. Dit doen wij zowel voor eigen projecten als voor projecten elders in de wereld via Zonta International.
Een structureel deel van onze fondsen werven wij door online merkkleding te verkopen die we voor dit doel inzamelen. Incidenteel organiseren we andere fundraising activiteiten of nemen we deel aan locale braderieën.

Build a better world for women and girls