Doelen

Zonta De Baronie Breda maakt deel uit van de wereldwijde serviceorganisatie (NGO) Zonta International die actief is in 63 landen. Elke twee jaar stellen we met alle wereldwijde clubs onze doelen vast. Zonta richt zich primair op de positie van vrouwen in de maatschappij. Per stad of regio werken de leden op vriendschappelijke en vrijwillige basis samen om hulp te bieden daar waar nodig is. Primair voor de lokale gemeenschap maar daarnaast via Zonta International ook voor projecten elders in de wereld met als doel verbetering van de juridische, professionele, politieke, economische en persoonlijke positie van vrouwen. De concrete pijlers onder deze missie zijn:

Op weg naar gendergelijkheid

Gendergelijkheid is een fundamenteel mensenrecht. De verwezenlijking ervan creëert belangrijke sociaaleconomische verbetering. Sustainable Development Goal nr. 5 van de Verenigde Naties staat voor het bereiken van gendergelijkheid en het empoweren van alle vrouwen en meisjes. Hoewel er vooruitgang is geboekt, heeft geen enkel land ter wereld gendergelijkheid bereikt.

Veilig overal en altijd

Al meer dan 100 jaar lang draagt Zonta door dienstverlening en belangenbehartiging bij aan het bereiken van een wereld zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Hoewel veel landen wetten hebben tegen huiselijk geweld, seksueel geweld en andere vormen van gendergerelateerd geweld, is de praktijk weerbarstig.

Zonta heeft een historie van samenwerking met de Verenigde Naties en erkende NGO’s (Niet-gouvernementele organisaties). Wil je weten wat we in Breda doen, klik hier.

Vrouwen en de toekomst van de wereld

Zonta maakt het verschil voor vrouwen en meisjes over de hele wereld via internationale projecten die we mede
vanuit Nederland via fundraising financieren en die door de Verenigde Naties (UNDP, UNESCO) worden uitgevoerd. Sinds de start van de internationale projecten heeft Zonta daar wereldwijd meer dan US$ 36 miljoen aan bijgedragen.

Momenteel staan vier projecten centraal:
• De gezondheid van meisjes in Peru en het voorkomen van geweld tegen hen.
• Een leven zonder geweld voor vrouwen en meisjes in Papoea-Nieuw-Guinea en Oost-Timor.
• Onderwijs voor meisjes in Madagaskar in een veilige en inclusieve omgeving.
• Een einde maken aan kindhuwelijken.

Gelijke kansen in educatie

Een goed opgeleide vrouwelijke bevolking verhoogt de productiviteit van een land en stimuleert de economische groei. Sommige landen lopen meer dan US$ 1 miljard mis aan economische groei per jaar doordat ze er niet in slagen meisjes op hetzelfde niveau te onderwijzen als jongens.
Vanuit Zonta International zijn er verschillende scholarships en awards beschikbaar:
• Amelia Earhart Fellowship: Deze studiebeurs helpt talentvolle vrouwen met het nastreven van hun studiedoelen op het gebied van wetenschap en engineering. Met deze beurs kunnen deze vrouwen investeren in bepaalde techniek, zoals software, computers en materialen. Sinds de oprichting van dit programma heeft Zonta 1473 Amelia Earhart Fellowships toegekend voor meer dan US$ 9 miljoen.
• Women in Business Scholarship: Het Jane M. Klausman programma helpt vrouwen om hun masterdiploma in business management te behalen. Daarnaast maakt deze beurs zich hard voor het feit dat vrouwen een net zo’n grote kans verdienen om een topfunctie te bekleden als een mannelijke collega. Sinds de oprichting van het programma heeft Zonta 399 beurzen toegekend aan vrouwen uit 50 landen.
• Young Women in Public Affairs Award (YWPA) wordt jaarlijks uitgereikt aan jonge vrouwen van 16 t/m 19 jaar, scholier of student, die op een vrijwillige basis actief zijn voor de ‘publieke zaak’ zoals bijvoorbeeld binnen de school, kerk, politiek, muziek- of sportvereniging of een andere maatschappelijke organisatie. Iedere Nederlandse Zonta Club wordt aangemoedigd om in de eigen omgeving minimaal één kandidate voor te dragen. Per district wordt één hoofdprijs uitgereikt à US$ 1.000.

• Women in STEM Scholarship: vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in informatietechnologie en andere STEM vakgebieden (de afkorting STEM staat internationaal voor Science, Technology, Engineering en Mathematics). Hier moet verandering in komen als we willen dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen. Zonta International wil daarom vrouwen helpen die een opleiding in STEM nastreven met de Women in STEM Scholarship.

Build a better world for women and girls