Over ons

Zonta is een democratische organisatie – de clubleden oefenen via hun clubbestuur invloed uit op de doelstellingen
van de wereldwijde koepelorganisatie Zonta International tijdens de tweejaarlijkse internationale Conventie. Tijdens
de Conventie in Hamburg in de zomer van 2022 committeerden de Zonta clubs zich aan het motto: ‘bouwen aan
een betere wereld voor vrouwen en meisjes’.

Zonta Club De Baronie Breda

Zonta Club De Baronie Breda is een club van enthousiaste vrouwen met verschillende achtergronden en leeftijden uit Breda en omliggende gemeenten. Op de eerste woensdag van de maand komen we bij elkaar om te eten en te vergaderen. Regelmatig komen inspirerende vertellers langs of doen we andere activiteiten. Naast deze bijeenkomsten werken wij samen aan diverse projecten om andere vrouwen vooruit te helpen. Activiteiten en projecten worden behalve door het bestuur, door verscheidene commissies voorbereid, zoals bijvoorbeeld de programmacommissie, de projectcommissie, de kascommissie of de internationale commissie.

Zonta Nederland en Zonta International

Zonta International is in 1919 in de VS opgericht en inmiddels een wereldwijde organisatie met meer dan 26.000 leden in 1.100 Zonta Clubs in 63 landen. Zonta International werkt samen met organisaties en coalities die de visie van Zonta International delen in een wereld waarin vrouwenrechten worden erkend als mensenrechten en waarin elke vrouw haar volledige potentieel kan verwezenlijken. Door samen te werken met gelijkgestemde organisaties vergroot Zonta International haar bereik en impact om meer vrouwen en meisjes over de hele wereld in staat te stellen hun rechten te realiseren.

Zonta Nederland is de koepelorganisatie van de Zonta Clubs in Nederland. Doel van het landelijke bestuur van
Zonta Nederland is de clubs te ondersteunen bij het halen van de Zontadoelen en de Nederlandse Zontians te inspireren.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. De doelstelling van Zonta komt overeen met andere serviceclubs. Zonta is dan ook lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN).

Build a better world for women and girls